[ Webhosting profitux.cz ]

Madehiten

Adresa:

Délka roku: 286 dní
Délka dne: 28 hodin,14minut
Průměrná teplota: 23°C
Teplotní rozdíl: od -3°C do 30°C
Průměr planety: 9254km
Gravitace: 0.86
Podnebí: mírné až mírně tropické
Původní obyvatelstvo: Nali
Současná nadvláda: Krall

Madehiten byl obydlen zhruba v 17. století Nali. Žijí tu v nalých vesničkách a hradech. Nikdy se tu ale neválčilo. Kdysi tu byly i nějaké zásoby taridia, to bylo už před mnoha lety vytěženo. Ale stále se tu nachází obrovské ložisko naquadahu. A právě na něj si dělá zálusk rasa Krall. Na planetě je spousta starých chrámů. Jejich stáří se odhaduje na 3000-4000 let. Odhaduje se že je to dílo dávno vyhynulé rasy Antiků, která dříve vláda ve vesmíru, ale pak ji vyhubila nějaká smrtící epidemie. Během několika posledních let planetu několikrát navštívili obyvatelé z planety Exploited.


Exploited/Taros

Adresa:

Délka roku: 380 dní
Délka dne: 19 hodin,56minut
Průměrná teplota: 76°C
Teplotní rozdíl: od 40°C do 115°C
Průměr planety: 13408km
Gravitace: 1.08
Podnebí: vulkanické
Původní obyvatelstvo: Punk's
Současná nadvláda: Krall, Skaarj, Brute

Planeta Exploited (dříve Taros) má velmi bohatou historii. V dávných dobách byla tato planeta bohatá na život. Rostlo tu mimořádné množsví vegetace a žilo tu velké množství zveře. V roce 1438 prisli na tuto planetu Nali. Protože byla tato planeta dobrá k životu, postavili tu spoustu mestecek a vesnic. V roce 1502 tu objevili velká ložiska Taridia, a právě proto tato planeta dostala název Taros. Nali tu žili dlouhá léta v klidu a míru. V roce však 1786 na Taros dopadl meteor, který tu zničil vse živé od tá doby je tato planeta pokryta skálamy a lávovymi poli. Nali údajně stačili včas Taros opustit. V roce 2019 objevili Taros lidé. Vyslali sem průzkumnou sondu a nalezli zde ještě hodne Taridia. V té dobe se pouzívalo prevážne pro válecné účely. V roce 2025 tu lidé postavili první město. A začali s tězbou ve velkém. Bylo tu postaveno hodne rafinérií na zpracování Tariia. Vozilo se sem taridium i z okolních planet. Během války na Zemi byla těžba přerušena. V roce 2056 uz na Tarosu pracovalo 500000 lidí. Po vzotu Země tu začal vládnout krutý totalitní režim, který postupně nabýval na síle. Pracovní doba tu byla až 16 hodin. V roce 2058 byl už hodně rozšířen nový prvek naqadah a težba Taridia už upadala v celém vesmíru. A začali se zde zavírat továrny. V roce 2061 byl Taros vybrán pro zpracování naqadahu a začala tu přestavba starých továren na zpracování naquadahu. Utlačovaní obyvatelé se v roce 2081 vzbouřili a vyhnali vládce. Od té doby na Tarosu začala panovat anarchie. Obnovilo se tu i punkové hnutí, které bylo kdysi i na Zemi a planeta tak byla prejmenována na Exploited podle staré punkové kapely. Dnes je na planetě jen jedno velké město, kde jsou všechny továrny a byty. Město je v jednom chladnějším údolí, protože vysoká teplota na povrchu by nedovolila tu přežít. Kromě nekolika chladnějších údolí pokrytých ledem, je jinak celá planeta prakticky pokryta lávou. Poslední průzkumy však oběvily pozůstatky starých staveb po Nali.

Haros

Adresa:

Délka roku: 402 dní
Délka dne: 42 hodin,08minut
Průměrná teplota: 2°C
Teplotní rozdíl: od -33°C do 16°C
Průměr planety: 12746km
Gravitace: 1.03
Podnebí: mírné až polární
Původní obyvatelstvo: Nali
Současná nadvláda: Krall

Haros patří mezi velmi chladné planety. Při tuhých zimách teplota klesá i pod -50°C. Zima často přichází náhle, kdy během jednoho dne napadane i 2m sněhu. Nali zde žili už stovky let, první zmínky o osídlení pochází už ze 4. století. Za tu dobu tu vzniklo mnoho velkých měst, kostelů, chrámů, atd. Pod celou planetou se nachází obrovský labirint chodeb, dungeonů, katakomb, krypt a hrobek. Tyto stavby pochází z dřívějších dob, Nali tehdát hodně pohřbívali do podzemí. Za posledních 100 let se podzemí poměrně dost zaplnilo démony. V roce 2039 Nali z této planety vyhnala epidemeji nějakého černého moru. V dobách kdy neplenili vesmír nepřátelské rasy Nali často navštěvovali další planety Madehiten, Shinigami a Pharao.


Sirius

Adresa:

Délka roku: 196 dní
Délka dne: 30 hodin,34minut
Průměrná teplota: 96°C
Teplotní rozdíl: od 30°C do 180°C
Průměr planety: 11809km
Gravitace: 0.93
Podnebí: vulkanické
Původní obyvatelstvo: Žádné
Současná nadvláda: Mercenary

Dlouho neobydlená planeta. Vulkanické podnebí neumožnovalo planetu dlouho osídlit. Jsou tu obrovské zásoby naquadahu proto byla v letech 2050-2060 osídlena lidmi z Tau'ri. Postavili tu doly, továrny a rafinerie. Nikdy tu nebylo stálé obyvatelstvo kvůli vysoké telotě. Později se začal naquadah převážet a zpracovávat i na planetě Exploited.

Chicken Itza

Adresa:

Délka roku: 314 dní
Délka dne: 13 hodin,52minut
Průměrná teplota: 30°C
Teplotní rozdíl: od 8°C do 42°C
Průměr planety: 7896km
Gravitace: 0.78
Podnebí: mírně tropické
Původní obyvatelstvo: ? - pravděpodobně Májové
Současná nadvláda: Mercenary

Jedna z nezmenších obyvatelných planet. V současnosti je neobydlená. Přesto je na povrchu velká spousta majských piramid a chrámů. Podzemí je také propleteno obrovskou sítí chodeb. Stáří všech staveb je odhadováno na 5000 let. Původní obyvatelstvo je velká neznámá, předpokládá se osídlení Máji, kteří byli i na Zemi. Nebo taky tu mohli být Antikové.

Pharao

Adresa:

Délka roku: 394 dní
Délka dne: 42 hodin,29minut
Průměrná teplota: 40°C
Teplotní rozdíl: od 23°C do 63°C
Průměr planety: 10428km
Gravitace: 0.95
Podnebí: pouštní
Původní obyvatelstvo: Antikové, Nali
Současná nadvláda: Brute

Pouštní planeta obydlená Nali více jak 4000 let. Ve starých kronikách se dají najít zmínky o soužití Nali a Antiků. Většina staveb taky pochází z té doby. Postavily se tu piramidy, chrámy, vělká města. Poté co Antikové vymizeli, obývali planetu pouze Nali. Bohužel Nali byli pře pár desítkami let vyhníní Brute.

Shinigami

Adresa:

Délka roku: 435 dní
Délka dne: 22 hodin,45minut
Průměrná teplota: 18°C
Teplotní rozdíl: od -15°C do 27°C
Průměr planety: 12941km
Gravitace: 1.04
Podnebí: mírné
Původní obyvatelstvo: Nali
Současná nadvláda: Skaarj

Na této planetě je velmi bujná vegetace, většinu povrchu pokrývají sekvojové lesy. Osídlena Nali zhruba v 12. století. Stavby jsou hodně ovlivněny japonskou architekturou. Po celé planetě se nacházejí různě velká města, vesnice, kláštery, chrámy a hrady. V různých knihách jsou zmínky o ještě jiné rase, která kdysi žila společně na této planetě. Nejedná se ale o Antiky. Pravděpodobně nějaká vyspělá rasa, protože po ní zbylo spoustu vyspělých technologií.

Soul Stone

Adresa:

Délka roku: 148 dní
Délka dne: 96 hodin,03minut
Průměrná teplota: 14°C
Teplotní rozdíl: od -5°C do 23°C
Průměr planety: 7568km
Gravitace: 0.73
Podnebí: pustina
Původní obyvatelstvo: ?
Současná nadvláda: Titan

Velmi tajemná planeta kde není vůbec žádný život. Jsou tu jen pozůstaky nějakých obrovských staveb. Podle velikostí staveb se odhaduje že původní obyvatelé měřili 8-12 metrů. Existuje je málo záznamů o dřívějším životě. Některé z nich říkají že na planetě byl kdysi život, jenže byla přepadena nějakými Pupae a ti všechno sežrali. Dnes na tuto planetu nedopadá vůbec žádné světlo, protože je v atmosféře nějaká mlhovina bránící prostupu světla.

Tau'ri/Země

Adresa:

Délka roku: 365 dní
Délka dne: 23 hodin,56minut
Průměrná teplota: 15°C
Teplotní rozdíl: od -20°C do 50°C
Průměr planety: 12756km
Gravitace: 1.00
Podnebí: různorodé od tropického až k polárnímu
Původní obyvatelstvo: Lidé
Současná nadvláda: Lidé(totalita), Skaarj

Planeta s velmi dlouhou historií a pestrou kulturou, sahající až do roku 6000 př.n.l. Velká rozmanitost a povaha lidí vedla k mnoha válkám. Po 2 světové válce, která skončila v roce 1945 a po konci studené války roku 1989, byl na Zemi relativní klid. Bohužel krátce po roce 2001 rostl počet teroristických útoků. Navíc se po roce 2010 začalo opět oběvovat napětí mezi světovými mocnostmi jako USA, Rusko, Čína a blízkým východem. Dlouho se dařilo spory řešit mírovou cestou, ale v roce 2042 vypukla 3.světová válka. Trvala 8 let. Většina světa byla obrácena v trosky. Poté začala svou moc ve světě upevňovat nová vláda. Bohužel převzala veškeré totalitní rysy všech předchozích špatných vlád. Na Zemi pak vznikl svět kde neexistuje rodina, přátelství, soukromí, svoboda slova. Cenzura tisku je samozřejmostí a stranická propaganda není nic jiného než zvrácené vymývání mozku o neexistujících válkách, výtěztví a překročení zbrojních plánů.